Hyundai Santa Fe 2008

GL

4 995 $

124 779 KM

Hyundai Elantra GT 2015

GLS

15 495 $

36 525 KM

Hyundai Elantra 2013

GLS

6 889 $

139 072 KM

Hyundai Santa Fe Sport 2013

Limited

15 989 $

104 602 KM

Hyundai Tucson 2009

L

6 489 $

92 363 KM