Hyundai Elantra GT 2018

GL

17 995 $

7 862 KM

Hyundai Elantra 2013

L

7 495 $

76 175 KM

Hyundai Tucson 2012

GL

9 495 $

115 888 KM

Hyundai Santa Fe 2009

GL

7 995 $

110 405 KM

Hyundai Santa Fe XL 2015

Premium

18 689 $

70 027 KM

Hyundai Elantra 2017

GL

13 989 $

38 205 KM

Hyundai Santa Fe Sport 2014

Base

15 993 $

94 028 KM